logo_s

Aktualna dela Natisni E-pošta

RAZPIS PROSTO ŠTUDENTSKO DELO:

POMOČ NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015, na slovenskem razstavnem prostoru, ki bo potekala med 01.05.2015 in 31.10.2015 v Milanu, Italija.Potrebujejo 12 ŠTUDENTOV/TK.Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • aktivno znanje italijanščine in še enega svetovnega jezika (angleškega, nemškega, francoskega ali španskega);
 • izkušnje na področju komuniciranja;
 • znanje uradnega jezika – slovenskega;
 • osnovna raven znanja uporabe socialnih omrežij (Facebook, Twitter…);
 • obvladovanje programskih paketov Microsoft;
 • ima status študenta v Sloveniji;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 Študentska pomoč bo obsegala naslednje naloge:
 • izrekanje dobrodošlice,
 • usmerjanje obiskovalcev v vseh delih paviljona, informiranje, nudenje podpore pri interaktivnih vsebinskih predstavitvah stalne razstave;
 • pomoč organizatorju pri logistiki;
 • pomoč vodjem dogodkov in gospodarskim subjektom, ki se bodo predstavljali v okviru paviljona,
 • priprava info pultov, ustrezna namestitev video vsebin na predvidene zaslone, pomoč pri izvedbi poslovnih srečanj,
 • pomoč pri administraciji in
 • zbiranje informacij za nadaljnjo pripravo sporočil za javnost s strani predstavnika za javnost, pisanje dnevnih prispevkov za družabna omrežja (predvsem Twitter, Facebook,), fotografiranje, prevajanje pripravljenih besedil in pomoč pri koordinaciji z organizatorjem glede napovedi dogodkov.

 

 Prijava mora vsebovati:
1.       Europass CV s fotografijo,
2.       pisno izjavo o ravni znanja italijanščine in še enega svetovnega jezika,
3.       pisno izjavo in kratek opis dosedanjih izkušenj,
4.       izjavo kandidata – študenta, da:
a.       je državljan Republike Slovenije,
b.      ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
         uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
c.      zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
         preganja po uradni dolžnosti;
5.        izjavo, da za namen tega postopka javne objave dovoljuje Javni agenciji SPIRIT Slovenija,
           pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa iz uradnih evidenc.

Izbranim kandidatom – študentom na delu na slovenskem razstavnem prostoru EXPO Milano 2015 v Italiji bo SPIRIT Slovenija zagotovil:

1.       prenočišče v Italiji v času opravljanja študentske pomoči na razstavnem prostoru;
2.       akreditacijo za dostop do razstavnega prostora EXPO Milano;
3.       obvezno uniformo, razen obutve;
4.       plačilo za opravljeno študentsko pomoč, ki bruto na mesec znaša 1.500,00 EUR. 

Izbrani kandidati – študenti morajo sami kriti vse ostale stroške, na primer:
1.       vse stroške poti iz Slovenije do Milana, Italije in nazaj,
2.       zavarovanja za tujino,
3.       lokalnega prevoza in
4.       prehrane v času opravljanja študentskega dela. 

Kandidat – študent vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za študentsko pomoč na projektu EXPO Milano 2015« na naslov: SPIRIT Slovenija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 4.2.2015. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska prijava, ki mora v naslovu vsebovati zapis: »za študentsko pomoč na projektu EXPO Milano 2015« in mora biti poslana na elektronski naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

ŠIFRA DELA: 33061


ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE VAŠO NAJBLIŽJO POSLOVALNICO
ŠTUDENTSKEGA SERVISA MARIBOR

Poslovalnice ..

 

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement